Belangrijk: extra algemene ledenvergadering
Vacatures en extra ALV
Zomervakantie 2023
Bestuur treedt per direct af
Train(st)er gezocht!
In memoriam
Jan Hoeve stop na 55 (!) jaar lesgeven

Belangrijk: extra algemene ledenvergadering

Publicatie: 31-08-2023

Lees hier het bericht over de extre algemene ledenvergadering en de kandidaten die zich hebben aangemeld voor het nieuwe bestuur.

Vacatures en extra ALV

Publicatie: 07-07-2023

Middels dit bericht vraag ik als één van de voorbereiders van de extra algemene ledenvergadering op 6 september a.s. je aandacht voor de openstaande vacatures die zijn ontstaan na het aftreden van het bestuur. Als vereniging kan men niet zonder leden en vrijwilligers. In het kader van de continuïteit is er momenteel behoefte aan mensen die tijd willen geven aan de club.

Zoals in de vorige nieuwsbrief kenbaar is gemaakt, is de vereniging momenteel zonder bestuur en kan SVOD alle hulp gebruiken. We zoeken mensen voor het dagelijks bestuur bestaande uit: een voorzitter,  een secretaris, een 2e of ambtelijk secretaris, een penningmeester en een bestuurslid accommodaties. Voor de vacatures van het dagelijks bestuur vragen wij een commitment van 3 jaar. Maar we zoeken ook mensen voor het algemeen bestuur bestaande uit: een afvaardiging van de afdelingen turnen, dans, RG/trampoline springen en jeugd_ en volwassen activiteiten, lid bestuurlijk en technisch kader, lid pr/voorlichting, lid kascommissie, lid gebouwen en materialencommissie, lid jeugdcommissie en een lid webmastercommissie. 

Als je interesse hebt in één van de vacatures, kun je je tot 26 juli via alv@svod.nl aanmelden. In de mail vertel je natuurlijk om welke vacature het gaat en tevens kort wie je bent en hoe je bij de vereniging betrokken bent geraakt. Daarnaast ontvang ik graag een korte profielschets waarin duidelijk wordt welke kwaliteiten je bezit m.b.t. de gekozen vacature en wat je kunt bijdragen om de vereniging weer te laten bloeien. Deze profielschets is dan onderdeel van een speciale nieuwsbrief die in het teken zal staan van de aanmeldingen, zodat de leden kennis met je kunnen maken voordat ze op je kunnen stemmen op 6 september.

De procedure na aanmelding is als volgt. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de mensen die de algemene ledenvergadering voorbereiden. Op 31 augustus wordt de speciale editie van de nieuwsbrief met de profielschetsen verstuurd en op de sociale media van de vereniging gezet. Op de avond van de ledenvergadering hou je dan een korte pitch, waarna een stemronde volgt.

Doe mee, het levert veel betrokkenheid, verbondenheid en sportieve gezelligheid op!

Met vriendelijke groet,
Sylvia de Weerd

Zomervakantie 2023

Publicatie: 05-07-2023

 Zomervakantie 2023 

 

De zomervakantie is van 22 juli 2023 tot 03 september 2023.   

 

 

Bestuur treedt per direct af

Publicatie: 17-06-2023

Woensdagavond 14 juni was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SVOD. Tijdens deze vergadering kon door omstandigheden de stemmingsprocedure bij de bestuursverkiezing niet uitgevoerd worden. 
Gedurende de vergadering voelde het bestuur geen draagvlak meer en heeft besloten per direct af te treden en hun taken neer te leggen. 

De penningmeester blijft als gevolmachtigd penningmeester de lopende zaken behartigen tot de volgende algemene ledenvergadering. 
Deze vindt 6 september plaats. 
Meer informatie hierover volgt op een later tijdstip.

Train(st)er gezocht!

Publicatie: 05-06-2023

Special gym kids is een unieke groep binnen de afdeling gymnastiek van SVOD Deventer.

Een grote diversiteit in hulpvraag kenmerkt deze groep. Soms wordt de ontwikkeling verstoord waardoor meesporten in een reguliere groep niet haalbaar is. Denk hierbij aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand (verstandelijk-, lichamelijk- of visueel beperkt, een syndroom, ASS, ADHD, motorische faalangst, spraak-taalproblematiek etc).

Om te kunnen groeien en tot ontwikkeling te komen heeft deze doelgroep structuur, verwerkingstijd, herhaling in aanbod, voorspelbaarheid, visualisatie en voldoende stimulans nodig.

Ze sporten in een kleine groep, waar veel handen zijn om extra ondersteuning te bieden, zodat maatwerk en continue differentiatie geboden kan worden.

Voor deze unieke lessen zijn wij op zoek naar een nieuwe train(st)er.
Herken jij jezelf in onderstaand profiel? Dan zien we je reactie graag tegemoet!

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een passende opleiding (ALO, CALO, KNGU-licentie niveau 2/3) of bent bereid een opleiding te volgen.
 • Je bent zelfstandig, verantwoordelijk en betrokken.
 • Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep en gymnastiek.
 • Je hebt voldoende kennis van: verstandelijke en lichamelijke beperkingen, motorische achterstanden, sensorische integratie en prikkelverwerking.
 • Je draagt zorg voor een veilig klimaat.
 • Je hebt aandacht voor kind en ouder.

Wat hebben wij te bieden:

 • Een contract met een vast aantal uren (in overleg) per week.
 • Passend salaris afhankelijk van diploma’s en ervaring.
 • Leergierige en enthousiaste groepen ouders en kinderen.
 • Een ambitieuze vereniging waar plezier in het bewegen voorop staat.
 • Momenteel 2 x 45 min. Lessen op zaterdag van 9.30 -11.00 uur voor 4 t/m 18 jaar in de gymzaal van Kei 13. (In overleg evt. andere mogelijkheden.)

Ben jij onze nieuwe train(st)er? Dan nodigen wij jou hierbij uit om te reageren. Je kunt je belangstelling kenbaar maken via gymnastiek@svod.nl, t.a.v. Nanda Arts.
Heb je nog vragen na het lezen van deze vacature? Mail gerust: gymnastiek@svod.nl.

In memoriam

Publicatie: 23-03-2023

Maandag 13 maart bereikte ons het zeer verdrietige nieuws dat Nicolle van Huizen, trainster van het (recreatief) turnen, op jonge leeftijd plotseling is overleden. Nicolle was vanaf haar 11e al als assistent betrokken bij de turnlessen van SVOD in de Scheg en is daarin uitgegroeid tot een geliefde turnjuf. Ze was een fijne collega die iedereen vaak uit de brand hielp als er vervanging nodig was. We bedanken haar dan ook voor al haar inzet bij de club en gaan haar missen.

In de turnhal heeft de afgelopen week een herdenkplekje gestaan met een condoleanceboek waarin kinderen en ouders iets konden schrijven of een tekening konden plakken ter nagedachtenis aan Nicolle. Heb je dit gemist? Dan kun je op de persoonlijke gedenkpagina voor Nicolle een bericht achtergelaten:

www.dehanzeuitvaartzorg.nl

Login: Nicolle van Huizen
Plaatsnaam: Deventer

Onze gedachten gaan uit naar de familie van Nicolle. We wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Mochten er kinderen zijn die over deze situatie willen praten, weet dan dat Lydia Westerhof vertrouwenspersoon is bij SVOD. Zij kan hiervoor altijd benaderd worden. Lydia is te bereiken per mail op vertrouwenspersoon@svod.nl of telefonisch op 06-31943336.

Jan Hoeve stop na 55 (!) jaar lesgeven

Publicatie: 24-02-2023

We nodigen je van harte uit voor een receptie op zondag 16 april 2023, van 14.00 tot 16.00 uur, aan Kei 13, Wezenland 582 Deventer.

De aanleiding hiervoor is dat Jan Hoeve na 55 jaar als Gymnastiek docent actief te zijn geweest, voor eerst Voorwaarts en aansluitend SVOD, heeft besloten te stoppen.

Jan Hoeve is op vele fronten actief geweest binnen de gymnastieksport, onder meer bij de KNGU, maar zeker ook bij Voorwaarts/SVOD. Zo was hij een van de aanjagers om RG in Deventer op de kaart te zetten. En wat dacht je van het Alfred Vogel Toernooi?

Bij al die activiteiten stond altijd één ding centraal voor Jan, zijn uurtje gymlesgeven mocht er niet onder lijden. Zo was hij zelfs in de coronatijd zeer actief. Hij maakte thuis filmpjes die hij weer aan zijn lesgroep appte, zodat men thuis kon sporten.

Nu na 55 jaar heeft Jan dan toch besloten te stoppen met lesgeven. Het bestuur van SVOD wil de vele (tientallen) leden van SVOD die in die 55 jaar de lessen van Jan bezochten op 16 april de kans geven om Jan te bedanken voor zijn jarenlange inzet.

 

 

KEI13
Wezenland 582
Deventer
Sportcentrum De Scheg
Piet van Donkplein 1
Deventer
© 1997 - 2023 SVOD Deventer
Alle rechten voorbehouden