Ledenadministratie

Publicatie: 26-02-2023

Communicatie

De communicatie met de ledenadministratie verloopt met voorkeur via e-mail. Het adres daarvoor is ledenadministratie@svod.nl . Je kunt hier terecht voor het lidmaatschap, contributie en mutaties.

Schriftelijk

SVOD Ledenadministratie
Postbus 525
7400 AM Deventer.

Aanmelden

inschrijven kan via de docent zelf via het aanmeldingsformulier.Of onder het kopje Lid worden. 

Bondscontributie:

SVOD is lid van van de KNGU, hierdoor zijn al onze leden ook automatisch en verplicht lid van de KNGU. U bent hiervoor dan ook bondscontributie verschuldigd. Dit bedrag is verwerkt in de maandelijkse contributie.

Eenmalig inschrijfgeld

Elk nieuw lid betaalt eenmalig het inschrijfgeld van € 7,50. Dit bedrag wordt automatisch bij de eerste contributiebetaling geïncasseerd.

Contributie inning:

Om de maandlasten voor de leden zo laag mogelijk te houden wordt de jaarcontributie in twaalf maandelijkse termijn geïnd.

Opzeggingen:

De opzegtermijn bedraagt één volle maand. Opzeggen kan per elke voor 1e van de maand. Het opzeggen moet bij de ledenadministratie gebeuren. Afmeldingen bij de docent kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

 

Contributie rekening: IBAN: NL79RABO0120442175

KEI13
Wezenland 582
Deventer
Sportcentrum De Scheg
Piet van Donkplein 1
Deventer
© 1997 - 2023 SVOD Deventer
Alle rechten voorbehouden